dr Jac. Zwarts’ promotie

Jac.Zwarts achter het katheder tijdens de verdediging van zijn proefschrift. Op de lessenaars het proefschrift. Aan het gangpad achter de lege rij de promotor Juda Pallache.
Achter de kandelaar Jac. Zwarts, rechts vooraan Prof.Juda Pallache, links waarschijnlijk prof. W.Vogelzang. Wie de paranimphen waren s niet meer bekend
Menu van het promotiediner in Huize Favaugé met Utrechts Sol Iustitiae, Amsterdams wapen en zevenarmige kandelaars.